GIỚI THIỆU CÔNG TY

TẦM NHÌN

Gomercy định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ -Thương mại Dịch vụ hàng đầu thế giới, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Gomercy là: “Vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Gomercy sẽ đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất và những trải nghiệm hoàn toàn mới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín: Gomercy đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

Tâm: Gomercy đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

Nhân: Gomercy xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

Với mảng thương mại dịch vụ – Gomercy đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động. Thương mại dịch vụ không chỉ đóng vai trò là chỗ dựa tài chính, mà còn là hệ sinh thái quan trọng để hỗ trợ công tác nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.

 

CÔNG NGHỆ

Với mảng Công Nghệ, Gomercy xác định nhiều mũi nhọn để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, trong đó có ba điểm chính. Đầu tiên là tập trung đầu tư đội ngũ nhân sự, hạ tầng để phát triển sản xuất phần mềm.Mũi nhọn thứ hai là tập trung đầu tư trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao.Mũi nhọn thứ ba là lập Quỹ Đầu tư về công nghệ với nhiệm vụ tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển những dự án công nghệ – trí tuệ nhân tạo có khả năng ứng dụng cao trên phạm vi toàn cầu.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KHÁT VỌNG
TIÊN PHONG…

Gomercy định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghệ – Thương mại Dịch vụ hàng đầu thế giới, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Gomercy là nơi tập trung những con người ưu tú – những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu thương, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Chiến lược con người

Gomercy luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: “Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”, Gomercy đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài.

Cộng đồng và xã hội

Với mục tiêu phát triển bền vững, Gomercy hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn.

Gomercy – Vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Email: decor.gomercy@gmail.com

Hotline: 0902 222 526 / 096 963 9298

Địa chỉ: Số 289B Khuất Duy Tiến, Hà Nội